İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 30 ada 50, 52, 53, 54, ve 83 nolu parseller de Geri Dönüş Cetvellerinin Onayı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek1 madde uygulaması Belediye Encümeni' nin 21.02.2018 tarih ve 201823 sayılı kararıyla onanarak 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nce askıya çıkarılmış olup, ilanımız yayınlanmaktadır.