Devrek Belediye Meclisi 2017 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanımız Mustafa Semerci başkanlığında yapıldı.

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki ve gündeme sonradan eklenen konular görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ilk olarak 
2018 Mali Yılı Analitik (Gelir-Gider) bütçesi ile 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İmar Komisyonu kararlarının görüşülmesinin ardından Devrek Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde İlave-Revizyon-Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılması konusu ele alındı.

Türlü İşler Komisyonu kararlarının kabul edilmesinin ardından gündeme sonradan eklenen konular görüşüldü. Yusuf Kurum’un Ağalar Mahallesi 245 ada 3 parselde imar planı değişikliği talebi görüşülerek İmar Komisyonuna havale edildi. Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 23.Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan 23.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Zonguldak İli Devrek İlçesi Çomaklar Deresi) ve Zonguldak Devrek Çomaklar İkmali işinin tamamlanması ve işletmeye açılması sebebiyle devir işlemleri için meclis kararı taslağı uygun olarak karar alınması talebi görüşülerek komisyona havale edildi.

Kasım ayı 2.oturumunun 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmasını kararlaştırıldı.

Belediye Başkanımız Mustafa Semerci, toplantının sonunda ilçede yapımı devam eden projeler, çalışmalar hakkında bilgi verdi.