Devrek Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanımız Mustafa Semerci başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki maddeler ile gündeme sonradan eklenen maddeler görüşüldü.

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ilk olarak İmar Komisyonu kararları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Türlü İşler Komisyonu kararları görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclisinde 2018 yılında görev yapacak Meclis İhtisas Komisyonlarına ve Meclis Denetim Komisyonuna üye seçimleri yapıldı. Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 2018 yılı belediye gelir tarifelerince belirlenen su ve atık su tarifeleri yeniden görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemdeki maddelerin ardından gündeme sonradan eklenen maddeler görüşüldü. Vacit Durdubaş ve arkadaşlarına ait Yeni Mahalle Kırıklar Mevkii imar planı değişikliği talep dilekçesi görüşülerek İmar Komisyonuna havale edildi. Devrek Yeni Mahalle Tapuda Mekekler Köyü 362 parsel taşınmaz üzerinde su depoları arasında iletim hattı için imar planına yol olarak işlenmesi konusu görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesinin ardından toplantı sona erdi.