Meclis toplantı salonunda yapılan toplantı; yoklama, açılış konuşması ve saygı duruşu ile başladı.

İlk olarak İmar Komisyonu kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve bütçe komisyonu kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Devrek Belediyesinin 2019 Mali Yılı Analitik (Gelir-Gider)Bütçesinin görüşülmesi konusu oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edilerek 20 Kasım 2018 saat 16.00'da Kasım ayı 2.birleşiminde görüşülmesine karar verildi.