Devrek Belediye Meclisi 2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Devrek Belediye Başkanı Çetin
Bozkurt başkanlığında yapıldı.

Yoklama, açılış ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan meclis toplantısında plan bütçe komisyonundan gelen mekanik su sayacı yerine, öne ödemeli akıllı sayaç uygulaması kararı belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Plan Bütçe Komisyonundan gelen ve 2020 yıllıdan itibaren uygulanacak olan meskenlerde ki sularda %25’lik indirim uygulaması oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Analitik (Gelir-Gider) Bütçesi plan bütçe komisyonuna havale edilerek, plan bütçe komisyonu tarafından alınacak kararları görüşmek üzere Belediye Meclisinin 21.11.2019 günü olağanüstü toplanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Devrekli Şehit Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın isminin ilçemizde yapılacak olan çocuk parkına verilmesi talebi görüşülerek oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Afet anında ilçemizdeki toplanma alanlarının belirlenmesi ile ilgili talep, oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.

Devrek Belediyesi’yle Şişli Belediyesi’nin Kardeş Belediye olması konusu Meclisi kararıyla kabul edildi.

İlçemizde vatandaşların rahat hareket etmesini sağlamak ve görüntü kirliliğini önlemek üzere kaldırım işgali ile ilgili tembihname görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla 1 adet cenaze nakil aracı, 2 adet 6 metre 3’lük çöp kamyonu, 300 adet çöp konteyneri için Türkiye Belediyeler Birliğinden yardım dosyası hazırlanarak, talep edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Eski terminal alanına yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Belediyemize ait dükkânın, Devrek’teki Muharip Gaziler Derneği için tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararların ardından Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt toplantıya son vererek, tüm belediye meclis üyeleriyle gündem dışı görüş alışverişinde bulundu.