Devrek Kent Konseyi tarafından Gazi Orta Okulu öğrencilerine afet bilincini artırmak amacıyla afet ve
acil durum eğitimi verildi.
Devrek Kent Konseyi tarafından başlatılan Afet ve Acil Durum(AFAD) eğitimine katılan Devrek
Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” Yaşadığımız coğrafya itibariyle deprem, sel gibi doğal afetle açık
konumdayız. Afetlere karşı duyarlılığımızın artması amacıyla bu tip organizasyonlar düzenleniyor. Bu
eğitimler sayesinde çocuklarımız ve vatandaşlarımız olası afetler karşısında bilinçlenmiş oluyorlar”
dedi.
Afet ve Acil Durum(AFAD) yetkililerince, başta deprem olmak üzere doğal afetler ve acil durumlara
karşı öğrencilerde sosyal bilinç oluşturmak amacıyla verilen eğitimde afet türleri, afet öncesi, afet
sırası ve afet sonrası alınması gereken tedbirler anlatıldı.