Çöpleri toplamak belediyemizin görevi olabilir fakat çevreye karşı duyarlı olmak hepimizin sorumluluğudur!