Devrek’in Ağalar Mahallesi Güdüller mevkiinde bulunan Tarihi Kemer Köprü’nün Roma dönemine ait düşünülmektedir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Karauğuz, yaptığı incelemede lahit ve kemer köprünün Roma dönemine ait olduğunu söyledi.

Prof. Dr.Karauğuz, Devrek çevresinde bu döneme ait birçok esere rastlandığını belirterek, “Devrek'te sel sonrasında ortaya çıkan bu köprüyü incelediğimizde gösterdiği mimari özellikler açısından Geç Roma dönemini tarihlendiriyor. Bu dönemin mimari özelliklerini taşıyor. Devrek'te bu tür köprü ve yapılar fazlaca mevcuttur. İbrahimbeyler- Akçasu yolu üzerinde olup oldukça tahrip edilmiş ve günümüzde taşlarından modern köprü olarak kullanılan yapı da bu döneme aittir. Devrek'in birçok yerindeki köprü kalıntıları da bu döneme işaret ediyor” dedi.

 

*

 

Yukarıda aktarmaya çalıştığımız bilgiler yazılı belgelere dayanmamaktadır.Yöre halkının geçmişten bugüne aktardıkları bilgilerdir. Ama şu bir gerçektirki hangi yılda ve kimlerin olduğu tam olarak çözülememiş olsada Devrek te geçmişinde çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını görmekteyiz.

Bu uygarlıkların hangi uygarlıklar olduğunu saptaması bilimadamlarının uğraşlarıyla olacaktır.

 

Bu eskiden günümüze kadar gelebilmiş yerleri bilimadamları tarafından incelenip, kimlere ait olduğunu saptanması için görevli kurumlarımıza büyük görevler düşmektedir.