Kale, Devrek İlçesi Akçasu Köyü’nün yaklaşık 6 km kuzeybatısında ve İpsalar Dağı üzerinde inşa edilmiştir.

     Kale, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 240.00 m, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda ise 150.00 m ölçülerindedir.

     Kale sur duvar kalınlığı 1.70 m ile 2.70 m arasında değişmektedir. Sur duvarı 0.90x1.85, 0.80x2.10, 0.30x0.60, 0.70x0.70, 0.35x0.80 m ölçülerinde araziden olduğu gibi toplanan (logaden) bazıları çokgen irili ufaklı taşlardan inşa edilmiş ve derz boşlukları daha küçük çakıl taşları ile doldurulmuştur.

     Kale batı cepheye açılan 4.10 m uzunluğunda bir giriş kapısı ile kesilmiştir. Giriş kapısının iki ucu, kale içine doğru yaklaşık 8.00 m kadar uzatılmıştır. Girişin sağ ve sol yanlarının sonraki dönemlerde yapıldığını düşündüğümüz ilave sur duvarlarıyla desteklenmiş olmalıdır.

Kale giriş kapısının 10.80 m kadar güneyinden itibaren doğu yönünde 16.00 m kadar uzayan sur duvarı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 9.00 m olan doğal kayalık bir alana bitiştirilmiştir. Üzerinde yaklaşık otuzun üzerinde ve çapları 0.10, 0.20, 0.25 m, derinlikleri 0.05, 0.08 m arasında değişen sunu çukurları bulunmaktadır Bu alanda 9.60 m uzatılmış olan duvar, doğu yönündeki sura bitiştirilerek kutsal bir alan oluşturulduğu izlenimi oluşturmaktadır.

     Kalenin kuzey tarafındaki sur duvarına bitiştirilmiş 5.30 m uzunluğunda, 4.00 m eninde harç kullanılarak yapılmış bir sarnıç bulunmaktadır. Kalenin sonraki dönemlerde de kullanıldığını kanıtlaması açısından önemli olan bu sarnıcın içi taş ve toprakla dolu olduğu için derinliği tespit edilememiştir.

     Kalenin bulunduğu kesim ormanlık bir alan olduğundan hiçbir seramik parçasına rastlanmamıştır. Ancak Beylik Kalesi’ne kuş uçumu 5 km uzaklıkta ve yaklaşık otuz dönüm bir alana kurulmuş Tepecikören yerleşmesinin bol miktarda Roma Dönemi çanak çömlek malzemesi vermesinden  şimdilik bu kalenin bu döneme ait olabileceğini düşündürmektedir.